Podkłady kolejowe

Podkłady kolejowe

Podkłady kolejowe i przemysłowe

Od ponad 20 lat sprzedajemy podkłady, podrozjazdnice i mostownice dla kolejnictwa i inne potrzeby transportu szynowego. Głównymi odbiorcami są koleje z krajów europejskich.

Sprzedajemy również dużo podkładów do Azji i Afryki.

Wymiary. Najczęściej zamawiane są wymiary „standardowe” zalecane przez UIC, ale realizujemy także zamówienia zgodne z normami obowiązującymi w kraju przeznaczenia oraz wg potrzeb indywidualnych odbiorcy, np pod tramwaje, kolejki turystyczne, pojazdy portowe, przemysłowe itd

Gatunki drewna. Specjalizujemy się w bardzo twardych gatunkach egzotycznych, ale dostarczamy także podkłady dębowe i sosnowe surowe i nasycane.

A) gatunki egzotyczne. Podstawowym gatunkiem drewna, z którego wykonane podkłady, dostarczamy już od 1991 roku jest Azobe (Bongossi). Dlatego na omówieniu jego właściwości skupimy się tutaj najbardziej. Zostały one opisane także w dziale konstrukcje zewnętrzne

Azobe (Bongossi) – opis
Drewno bardzo twarde, znajdujące się w czołówce najtwardszych i najodporniejszych gatunków, o rzadko spotykanych parametrach fizycznych. Struktura drewna homogeniczna o prostoliniowym, czasami falistym układzie włókien. Strefy przyrostu oraz promienie rdzeniowe niewidoczne na przekroju poprzecznym, dostrzegalne są natomiast naczynia.

Trwałość
Drewno naturalnie bardzo odporne na warunki atmosferyczne oraz uszkodzenia przez grzyby i owady.

Własności technologiczne
Obróbka mechaniczna: drewno ciężkie do obróbki wszystkimi rodzajami narzędzi (zarówno ręczna jaki i maszynowa), szczególnie w płaszczyźnie promieniowej. Wymaga stosowania odpowiednich narzędzi (utwardzonych) i częstego ich ostrzenia. W przetarciu zalecany wolny posuw. Drewno trudno łupliwe.
Połączenia: złącza frezowane, dłutowane i czopowane bardzo wytrzymałe, ale trudne w wykonaniu. Łączenie elementów za pomocą gwoździ wkrętów jest trwałe, wymaga jednak uprzednich nawierceń.
Obróbka powierzchni: Ze względu na strukturę łatwo daje dobrą powierzchnię przy szlifowaniu, polerowaniu i toczeniu.
Podatność na impregnację: nie jest podatne na impregnację, która jest zbędna ze względu na naturalne cechy trwałości.
Inne: odporne na kwasy. Bardzo trudno palne. Nie nadaje się do produkcji forniru.

WŁASNOŚCI MECHANICZNE

Wytrzymałość w Mpa
przy wilgotności drewna 12-15%

Moduł sprężystości podłużnej przy zginaniu w MPa
Eg

Twardość
Klasa wg Janki

Ściskanie
RcII

Ścinanie
RtII

Zginane statyczne
Rg

88 – 130

11 – 20

170 – 316

24000

VI

WŁASNOŚCI FIZYCZNE

Gęstość (ciężar właściwy drewna)
kg/m3

Całkowity skurcz drewna w % wymiaru drewna surowego

Świeżo ścięte
Yw

Powietrzno suche
Y12-15

Wzdłuż włókien
al

Promieniowy
ar

Styczny
at

Objętościowy
av

1000 – 1400

950 – 1150

0,2 – 0,7

6,7 – 9,2

8,3 – 10,8

0,69

Tali, Badi, Okan itd
Dostarczamy także podkłady, podrozjazdnice i mostownice oraz inne elementy dla kolejnictwa, np dna wagonów, stopnie i nawierzchnie kładek itd z drewna Tali, Badi, Okani innych gatunków egzotycznych
Ze względu na swoje właściwości gatunki te wykorzystywane na konstrukcje budowlane o bardzo dużych obciążeniach, w budownictwie wodnym, na podstawy i części maszyn, do budowy statków, umocnienia nabrzeży, palisady, ogrodzenia, ławki, mosty itd.

B) gatunki krajowe. Dostarczamy głównie podkłady dębowe i sosnowe – świeże i sezonowane, a także impregnowane ciśnieniowo kreozotem lub w inny sposób.